Kontakt oss!


Spørsmål i forhold til Regnmakerne, Enovas Energiutfordring, kurs for lærere og leie av henger med utstyr til Energikamp kan rettes til:

Liv Randi Lindseth
Epost: liv@linkon.no 
Telefon: 95 22 04 82

Anne Marie Aabelgaard
Epost: post@enova.no

Du kan også sende brev til:

Enovas Energiutfordring
Enova SF
Postboks 5700 Sluppen
7437 Trondheim

 

Webredaktør: Liv Randi Lindseth
Ansvarlig redaktør: Anne Marie Aabelgaard