Regnmakerne og Enovas Energiutfordring

 

Enova Regnmakerne var Enovas satsing mot barn i alderen 9-12 år i 10 år fra 2004 - 2014. Gjennom ulike aktiviteter bidro Regnmakerne til å øke barns engasjement og kunnskap om energispørsmål. Barn og lærere har møtt Regnmakerne på skolen, på tv, gjennom årlige Regnmakerdager og andre steder i samfunnet.

Det er fortsatt mulig for skoler og lærere å hente ideer til Regnmakeraktiviteter og andre undervisningsressurser, samt å laste ned materiell til bruk i undervisningen fra dette nettstedet i en periode. Nettstedet vil imidlertid kun få en begrenset oppdatering og materiellet vil ikke bli fornyet. Men fortvil ikke - Enova har et nytt og oppdatert tilbud til deg som lærer.

 

Basert på erfaringer med Regnmakerne har Enova utviklet et moderne og digitalt læringsverktøy - Enovas Energiutfordring. Du kan nå gi elevene dine forutsetninger for å ta neste generasjons beslutninger innen energi og klima.

Energiutfordringen er et digitalt læringsverktøy fra Enova som er tilpasset 5.-7. trinn. Gjennom et ferdig laget undervisningsprogram vil elevene få grunnleggende kunnskap om energi, energibruk og dagens utfordringer i klimaspørsmål. Undervisningen er laget med fokus på refleksjon, kritisk tenkning og løsninger for fremtiden. Innholdet er forankret i læreplanmål i samfunnsfag og naturfag.

Undervisningsprogrammet er delt inn i fire oppdrag: kjedereaksjonen, energikilder, energibruk og klimareisen. Hvert oppdrag inneholder en film, konkrete oppgaver og et spesialoppdrag.

Ta i bruk verktøyet ved å registrere deg og din klasse på www.enovasenergiutfordring.no

 

Enova SF skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsakelig gjennom økonomisk støtte og rådgivning. Vårt oppdrag er å skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger. Vi samarbeider tett med markedsaktører i privat næringsliv og offentlig virksomhet for å redusere bruken av energi og øke produksjonen fra fornybare energikilder. Virksomheten skal styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser. Besøk enova.no for mer informasjon.

http://www.enova.no/