Visste du at..

Byen Concord i USA vil ha slutt på at folk kjøper vann på plastflaske. Lurer du på hvorfor?

Aftenposten junior skriver at byen Concord i USA vil ha slutt på at folk kjøper vann på plastflaske istedet for å hente vann fra vannkranen. 

Dette er et forsøk på å minske plastavfall. Forbudet gjelder småflasker med drikkevann uten tilsatt smak og kullsyre. Hvis noen blir tatt i å selge vann på flaske, får de først en advarsel. Gjør de det igjen, får de bot. 

Visste du at flaskevann krever et energiforbruk som er 1000 til 2000 ganger større enn vannet som drikkes rett fra springen?  Det viser en amerikansk studie som har sett på hele produksjonslinja fra plastproduksjonen til tapping, rensing og transport ut til butikkene. Flaskevann er en stor kilde til klimagassutslipp både på grunn av produksjon og transport. Hvis alle drikker vann fra springen i stedet for flaskevann, reduseres klimagassutslippene med 350.000 tonn hvert år.

Er du en Regnmaker?

Hva er klimagassutslipp?

bilde