Slukk lyset for klimaet

Lørdag 23. mars 2013 kl. 20.30 skal byer, kommuner, bedrifter, organisasjoner og enkeltmennesker over hele verden slukke lyset i én time for klimaet.

Earth Hour er en verdensomspennende symbolsk markering. Alle som har en lysbryter har sjansen til å bidra. Kampanjen er et globalt uttrykk for folks vilje og evne til å stå sammen mot klimaendringene. Vis at du vil være en del av løsningen: Slukk lyset for klima og natur – og gjør mer. WWF er global arrangør, med mange forskjellige samarbeidspartnere verden rundt.

En kollektiv klimadugnad

Earth Hour handler om mye mer enn en time i mørket. Det handler om å forstå at våre handlinger, energien vi bruker, varene vi kjøper og vannet vi drikker, har en påvirkning på planeten vi lever på. Den enorme deltakelsen viser at hele verden står sammen mot klimaendringer. Men Earth Hour i seg selv får ikke klimautslippene ned. Den jobben må gjøres alle de andre dagene i året, av oljedirektører og statsministre, vindmølleprodusenter og skogbrukere, syklister, fagforeningsfolk, lærere, elever, fløytespillere, journalister og kommunale planleggere. Og deg og meg. Ta en utfordring. Det er din planet.

Artikkelen er hentet fra: http://blogsno.panda.org/earthhour2013/2012/12/18/om-earth-hour/

Som Regnmaker kan du være med å gjøre en innsats for klimaet. Skru av lyset en time lørdag 23. mars fra 20.30!


bilde