Enova ruster 180 000 elever til klimakamp

I desember 2014 ble det digitale læringsverktøyet "Enovas Energiutfordring" lansert! På kort tid har 280 barneskoler tatt verktøyet i bruk.

Gjennom "Enovas energiutfordring" får lærere og elever lære om energi og klima på en ny og spennende måte. På kort tid har to hundre barneskoler tatt verktøyet i bruk.
 
 
Det interaktive og nettbaserte verktøyet er utarbeidet for norske 4.–7. klassinger. Bare siden lanseringen i desember har 1600 skoleelever tatt Enovas energiutfordring, og 400 lærere har satt utfordringen på timeplanen.
 
På Vestbygda skole i Drammen er 6. klasse allerede i mål. Kontaktlærer Hilde Kristin Norbom Killingstad kan fortelle om gode erfaringer og høyt engasjement i klasserommet:
 
– Energiutfordringen er et supert verktøy for oss lærere. Det er enkelt å ta i bruk, og elevene synes det er morsomt og lærerikt. De får arbeide på ulike måter med de forskjellige temaene, noe som er flott, sier Norbom Killingstad.
 
 

Morgendagens læringsverktøy

– Verden står overfor energiknapphet og klimaendringer. Vi ønsker at norske elever skal få kunnskap om hva som skjer, hvorfor det skjer og ikke minst hva vi kan gjøre for å møte utfordringene. Det er de som er morgendagens beslutningstakere, sier Anne Marie Abelgaard, ansvarlig for Enovas energiutfordring.

Med lanseringen av energiutfordringen presenterer Enova morgendagens læringsverktøy, som drar nytte av de nye mulighetene for digitale løsninger i klasserommet.

– Norske elever og lærere får et fremtidsrettet og moderne undervisningsopplegg som adresserer noen av de viktigste utfordringene vi som samfunn står overfor – og som i tillegg er tilpasset dagens læreplan, sier Abelgaard.

Løsningsorientert opplæring

Undervisningsprogrammet gir elevene innsikt i blant annet ulike energikilder, energibruk i dagliglivet, og sammenhengen mellom energi og klima. Undervisningen er orientert mot å finne løsninger for fremtiden og skal stimulere til refleksjon, samarbeid og kritisk tenkning. Lektor Jonas Andre Larsen ved Solbakken skole i Trondheim har vært med på å utvikle konseptet, og er spent på tilbakemeldingene:

– For lærerne er dette en flott mulighet til å skape engasjement og kunnskap rundt miljøvennlig energiomlegging. Elevene og lærerne som har testet verktøyet har gitt gode skussmål. Det blir spennende å følge med når dette nå tas i bruk i skoler over hele landet, sier Larsen.

Enovas energiutfordring er forankret i læreplanene for naturfag og samfunnsfag, og er utviklet i samarbeid med lærere, elever, Skolelaboratoriet ved NTNU, Snøballfilm og kommunikasjonshuset Dinamo.

Registrer deg og din skole på  http://enovasenergiutfordring.no  

--------------------------------------------

Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova være pådriver for den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 70 medarbeidere.

 

6. klasse ved Solbakken skole i Trondheim er en av 280 skoler som til nå har tatt i bruk Enovas Energiutfordring.

 

 

Kristoffer fra 6. trinn på Solbakken skole i Trondheim synes Energiutfordringen er både artig og lærerik.

bilde