Bli Årets Klimaskole

Enova vil kåre tre skoler som vil få både en pengepremie og et diplom som kan henges opp på skolen.

Alle skoler som gjennomfører Enovas Energiutfordring kan delta i konkurransen om å bli den skolen som har jobbet best med energi- og klimatema skoleåret 2015/2016! Enova vil kåre tre skoler som vil få både en pengepremie og et diplom som kan henges opp på skolen. Dette gjør du:

  • Sett energi- og klimaundervisning på timeplanen
  • Alle fire oppdrag må gjennomføres i en eller flere klasser
  • Allerede gjennomførte oppdrag vil inngå i konkurransen
  • Alle fire oppdrag må gjennomføres innen 27. mai 2016
  • Du kan melde på din skole på enovasenergiutfordring.no fra 5. november 2015

Det gjøres en kvalitativ vurdering av alle deltakende skoler. Vi utfordrer din skole til å bli en av dem!

bilde