Læringsressurser

Under har vi samlet læringsressurser innenfor Regnmakerskolens hovedtema; Energi og energibegreper, Energibruk, Energikilder og Klima. Først finner du oppgaver og eksperimenter knyttet til disse temaene. Deretter finner du filmer, spill og materiell til bruk i arbeidet med Regnmakeraktivitetene. Alle læringsressursene er knyttet til kompetansemål i læreplanene.