Regnmakeraktivitet 5 - Regnmakerdag på skolen

Velg mellom å gjennomføre en Regnmakerdag med

Kompetansemål i læreplanen for Regnmakeraktivitet 5

I tillegg kan Regnmakerdagen inneholde:

  • Utstilling
  • Regnmakerquiz
  • Show med sang og dans
  • Kåringer


Ønsker du å leie en Energikamphenger med utstyr for å gjennomføre energidag med energikamp på din skole kan du kontakte LinKon, liv@linkon.no, 95 22 04 82. 


Oppgaver som kan knyttes til temaene i aktiviteten