Regnmakeraktivitet 4 - Energiforsyning og energikilder

Oppgaver:

Velg minst en av de følgende oppgavene:

Tema:

  • Lokal energiproduksjon og leverandører
  • Energikvalitet
  • Fornybar energi
  • Fjern- og nærvarme
  • Lokale naturressurser
  • Påvirkning av natur og klima lokalt

Kompetansemål i læreplanen for Regnmakeraktivitet 4


Oppgaver som  kan knyttes til temaene i aktivitetenFilmer som passer til temaene i aktiviteten