Regnmakeraktivitet 2 - Energioppgaver og eksperimenter

Oppgaver:

Gjør et forsøk knyttet til energitema og klima eller gjennomfør en byggeaktivitet med fokus på energi.

Gjør minst én av de følgende oppgavene:

  • Forsøk knyttet til energi- og klimatema
  • Byggeaktivitet med fokus på energi

Tema:

  • Hva er energi og hva kan det brukes til?
  • Energi/energiformer 
  • Energikvaliet, energioverganger og energikjeder 
  • Klima, issmelting og havnivåstigning – konsekvenser

Oppgaver som kan knyttes til temaet i aktiviteten:

Det finnes flere energioppgaver og eksperimenter under Læringsressurser.

Filmer som passer til temaene knyttet til aktiviteten:

For å forstå hva energi er, og hvordan det fungerer, kan det være smart å gjøre noen av oppgavene under. Eller rett og slett bare se filmene.

Kompetansemål i læreplanen for Regnmakeraktivitet 2