Regnmakeraktivitet 1 - Bøker, sang og dans

Oppgavene:

Velg minst en av de følgende oppgavene:

Tema:

  • Bærekraftig utvikling 
  • Drivhuseffekt og klima 
  • Klima og klimaendringer
  • Fornybar energi 
  • Energibruk 
  • Samarbeid, rytmer og bevegelser

Kompetansemål i læreplanen for Regnmakeraktivitet 1


Oppgaver som kan knyttes til temaene i aktiviteten:


Filmer som kan knyttes til temaene i aktiviteten:


Nyttig underlag for lærere:

FNs klimapanel femte hovedrapport

Flere faktaark er lagt ut under publikasjoner hos Miljødirektoratet.