Kompetansemål

Alle aktivitetene i Enovas Regnmakerskole er forankret i kompetansemål i læreplanene, spesielt innenfor naturfag og samfunnsfag.

Redviderte lærerplaner - oppdatert august 2013

 

Her finner du kompetansemål for alle 5 Regnmakeraktivitetene. Klikk på den aktiviteten det gjelder.

Regnmakeraktivitet nr. 1: Regnmakerbøkene, sang og dans

Regnmakeraktivitet nr. 2: Energioppgaver og eksperimenter

Regnmakeraktivitet nr. 3: Energimåling og energibruk

Regnmakeraktivitet nr. 4: Energiforsyning og energikilder

Regnmakeraktivitet nr. 5: Regnmakerdag med Energikamp