Regnmakeraktivitetene

Under finner du en oversikt over Regnmakeraktivitetene. Bruk menyen til høyre for nærmere beskrivelse av de ulike aktivitetene.

Dere bestemmer selv hvilke klasser og trinn (4.-7.) som skal jobbe med Regnmakerskolen. I tabellen under har vi forslag til fordeling av aktivitetene på de ulike trinnene. Dette er bare veiledende.

4. og 5. trinn

6. og 7. trinn

Regnmaker-aktivitet nr. 1:
Regnmaker-bøkene, sang og dans

Regnmaker-aktivitet nr. 2:
Energioppgaver og eksperimenter

Regnmaker-aktivitet nr. 3:
Energimåling og energibruk

Regnmaker-aktivitet nr. 4:
Energiforsyning og energikilder

4. - 7. trinn

Regnmakeraktivitet nr. 5:
Regnmakerdag med Energikamp